Studia dzienne, wieczorowe czy zaoczne?

May 21

Studia dzienne, wieczorowe czy zaoczne?

Rodzaj studiów jest niezwykle istotny. Wszystko zależy od tego, czy mamy możliwości finansowe oraz czas. Dobre zdanie matury może dać nam możliwość dostania się na studia dzienne, na których posiądziemy szeroką wiedzę i zdobędziemy umiejętności praktyczne. W przypadku studiów wieczorowych czy zaocznych musimy posiadać odpowiednią sumę, za która opłacimy czesne na danym kierunku studiów. Nie zawsze jednak możliwe jest przy takim toku studiów pójście do pracy, gdyż na przykład przy studiach wieczorowych zajęcia często odbywają się w ciągu dnia, a tylko nazywają się wieczorowe. Podobna sytuacja może być ze studiami zaocznymi, kiedy to zajęcia odbywają się zarówno w soboty i niedziele, jak i w piątki. Nie zawsze pracodawca będzie tak łaskawy przy układaniu gafiku, aby akurat dni, podczas których będziemy w szkole, były wolne od pracy. Nie każdy również będzie miał tyle cierpliwości i samozaparcia, żeby jednocześnie pracować i uczyć się. Praktycznie wówczas nie pozostaje ani trochę czasu dla siebie, a ciągłe niewyspanie i nerwy mogą przedkładać się na życie na uczelni i w pracy.

Czytaj dalej Tagi wpisu: , .

Co mówią studia

Feb 07

Co mówią studia

Kierunek studiów to ważny temat. Zarówno w debacie społecznej, jak również w przypadku poszczególnych jednostek. Co studia mówią o człowieku? Przede wszystkim kierunek świadczy o zainteresowaniach studenta. A przynajmniej tak powinno być, choć w obecnej rzeczywistości wielu młodych ludzie studia wybiera raczej w oparciu o względy praktyczne. Po skończeniu nauki chcą mieć dobrą pracę, a nie zasilać szeregi bezrobotnych absolwentów. Takie podejście do zdobywania wiedzy jest coraz powszechniejsze. A czy tak powinno być? Słuchając polityków, ekonomistów czy socjologów, można dojść do wniosku, że tak, w ten właśnie sposób najrozsądniej jest podejść do wyboru studiów. Jednak najrozsądniej wcale nie musi oznaczać najlepiej. Życie jest jedno i dobrze byłoby robić w nim coś, co się przynajmniej lubi. Kluczem do sukcesu nie jest wybór popularnego kierunku, ale bycie dobrym w tym, co się robi. Można iść na studia humanistyczne i realizować swoje pasje. Należy jednak pamiętać o możliwie najszerszym przygotowaniu do późniejszej pracy.

Czytaj dalej Tagi wpisu: , .